Zeehonden en vogels kijken

Bekijk en bewonder de levende natuur in de Waddenzee

Vogels

Zeehonden

...Luid gakkend vliegt een vlucht ganzen over. Een wadvogel loopt voorzichtig pikkend over de zeebodem, die zich zonet  voor de zoveelste keer bloot gaf, op zoek naar wormen en schelpen...

Het Waddenzee Werelderfgoed-gebied is één van de meest belangrijke moerasgebieden voor watervogels op aarde. Het speelt een cruciale rol als rust- en fourageerplaats voor miljoenen trekvogels. Hier kun je het hele jaar door naar watervogels kijken, met een piek in voorjaar en herfst, tijdens de trek. Het dagelijks leven van watervogels in de Waddenzee wordt beheerst door het tij. Bij vloed, als de wadplaten bedekt zijn met water, komen vogels in grote groepen bij elkaar om te rusten op kwelders  en zandplaten en - meer landinwaarts - in de natte polders. Om goed zicht te hebben klim je op de zeedijk, of je neemt intrek in één van de vogelkijkhutten langs de kust.

De beste tijd om vogels te kijken is in de vroege morgen of de late avond, wanneer dit samenvalt met hoog tij. Het licht is dan nog gunstig, en de vogels houden zich op langs de kust. Bij eb zijn bijna alle vogels vertrokken naar de uitgestrekte wadplaten om voedsel te zoeken en zijn dan niet meer te zien. Toch kan het ook dan prachtig zijn om op grote afstand de acrobatiek van grote zwermen vogels aan de horizon waar te nemen. Houd rekening met het locale tij: De meeste wadplaten zijn al twee uren overstroomd wanneer het water het hoogste punt bereikt! Je moet dus een flinke tijd van te voren al op je observatiepost zitten.

In het Waddenzee-gebied is het voor bezoekers mogelijk om een glimp op te vangen van de Grijze - en de Gewone Zeehond in in hun natuurlijk element. Zelfs de Bruinvis is soms de zien, vooral in het noordelijke deel van Nationaal Park Schleswig-Holstein. Sommige zeehonden vind je midden in de zee, de kop nieuwsgierig boven de golven uit stekend. Op de zandplaten komen ze als grote groepen bij elkaar.  Hier rusten ze in de zon en brengen er hun jongen groot. Daarom is het essentieel dat ze niet gestoord worden.

De zeehond is een verbazingwekkend dier. Als onderdeel van de familie van de vinpotigen, is de zeehond perfect aangepast aan zijn leefomgeving. Met z'n gestroomlijnde lichaam, zwemvliezen die hem snel door het water laten schieten, ogen die uitstekend onder water kunnen zien, oren en neusgaten die zich onder water afsluiten en de isolerende vetlaag, wordt hij met recht de acrobaat van de zee genoemd, ondanks het feit dat hij aan land wat onhandig over komt. Het Waddenzee Werelderfgoed-gebied is één van de weinige plekken waar je het wonder van deze zeezoogdieren kunt aanschouwen en begrijpen.

De manieren waarop je zeehonden op een duurzame manier in hun eigen natuurlijke leefomgeving kunt bekijken:

  • Tijdens een speciale zeehonden boottocht, georganiseerd in zowel Duitsland als Nederland. (kies in Duitsland een door het Nationaal Park gecertificeerde tour operator)
  • Vanaf de veerboot op weg naar een Waddeneiland
  • Tijdens een wadloop- of zeiltocht, maar houd voldoende afstand. Als de dieren vluchten ben je te dichtbij ze gekomen. Dan is het al te laat en zijn ze ernstig verstoord
  • Vanaf het strand of tijdens het zwemmen