09.10.2017 |

Terschelling centrum van Waddenzee Werelderfgoed

Terschelling was vorige week even het centrum van Waddenzee Werelderfgoed. Onder leiding van Oeds Bijlsma, als voorzitter van de trilaterale werkgroep duurzaam toerisme strategie, werd op 6 oktober jl. vergaderd over de verduurzaming van het toerisme in het Waddengebied.

De gasten kwamen uit Denemarken, Duitsland en Nederland  en werken voor Natuurorganisaties, Nationale parken, overheden en marketing organisaties.

Op donderdag werden de bezoekers verwelkomd door Wethouder Jeltje Hoekstra, zij gaf aan dat de Werelderfgoedstatus voor de gemeente van groot belang is. De gemeente werkt daarom ook met andere partijen aan de totstandkoming van een werelderfgoed bezoekerscentrum in de voormalige tonneloods. De gasten bezochten Werelderfgoedprojecten op het eiland. Als eerste werd er gekeken bij Hotel Schylge waar een permanente werelderfgoedexpositie te bewonderen. Ook de deuren met natuurfoto’s werden bekeken. Vervolgens ging het via de jachthaven op de fiets naar Oosterend, onderweg werd de getijdenwijzer besproken maar ook de kwelderbescherming en -ontwikkeling.

In Oosterend kregen de gasten een toelichting op het Wattcar project en was er een rondleiding bij Puur Terschelling. Puur Terschelling is een van de bedrijven op Terschelling die de werelderfgoedvlag mag laten wapperen voor de manier waarop zijn het verhaal van het werelderfgoed vertellen. Na een duurzame Waddenmaaltijd bij de Heeren van der Schelling gingen de gasten op weg met een Dark sky safari van Puur Terschelling.  Het was helaas een bewolkte nacht, dus veel sterren waar niet te zien, wel werd je goed bewust van de lichtvervuiling vanuit de dorpen. De gasten kregen uitleg over het Dark Sky Park van Melis de Vries en Jan Smit.

De duurzaam toerisme strategie van Waddenzee Werelderfgoed is in 2014 vastgesteld door alle betrokken partijen in het Waddengebied. Het doel is om te komen tot toerisme waar zowel de natuur als de lokale gemeenschappen beter van worden. De partners doen dit onder andere door het stimuleren van duurzame projecten gerelateerd aan het toerisme, door het vergroten van de bewustwording over de speciale waardes van de Waddenzee en door  marketing en promotie. Ondernemers in de toeristische sector zoals Puur Terschelling, Hotel Schylge maar ook Flang Cupido zijn erg belangrijk om de gasten kennis te laten maken met de uitzonderlijke universele waarden van de Waddenzee en het te laten beleven. Andere ondernemers die interesse hebben om mee te doen kunnen contact opnemen met Sjon de Haan, aanjager Waddenzee Werelderfgoed (s.dehaan@waddenzee.nl )

bron: Waddenzee Werelderfgoed Nederland