Opening Waddenbelevingspunt Den Oever

Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is op 23 mei jl. officieel in gebruik genomen. Daarmee is het Waddenbelevingspunt nu open voor iedereen met hart voor het Wad, de vogels en de omringende natuur.

Het Waddenbelevingspunt is voorzien van schitterende informatiepanelen, waarop de bezoeker van alles te weten komt over de fauna boven en onder water, over het waddengebied en natuurlijk over de bijzondere vogels die in het gebied verblijven: als tussenstop of juist als permanente woonplek. Ook bijzonder om te noemen is het feit dat het Waddenbelevingspunt op een van de donkerste plekken van ons land staat en daarmee bij uitstek geschikt is om te genieten van de sterrenhemel.

Het object is een ontwerp van Knevel Architecten en werd gebouwd door KWS/VSF. In een goede samenwerking tussen Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en Hollands Kroon is het Waddenbelevingspunt tot stand gekomen. Daarbij is van diverse kanten financiële ondersteuning verleend, waaronder door de Provincie Noord-Holland via het Uitvoeringsprogramma Kust en de eerder genoemde samenwerkingspartners.

In de samenwerking binnen De Nieuwe Afsluitdijk is het Waddenbelevingspunt één van de hoogtepunten, waarmee de toeristen en recreanten een nieuwe bestemming hebben. Met de ingebruikname is het programma Waddenpoort Den Oever een grote stap dichter bij de afronding gekomen.

bron: Gemeente Hollands Kroon