24.02.2012 The Netherlands, Tourism

Delfzijl krijgt Wad&Zoo

Op 7 februari 2012 heeft het college van B&W Delfzijl haar steun uitgesproken voor Wad&Zoo als toekomstige nieuwe dagattractie in Delfzijl. Daarmee is het startsein gegeven voor verdere uitwerking, financiering en uiteindelijke bouw van een uniek project waarmee de provincie Groningen een nieuwe parel krijgt op haar toeristische palet. [meer]
22.02.2012 The Netherlands, Tourism

Watersporters gevraagd voor monitoring op het Wad

In het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee zijn afspraken gemaakt tussen Overheid, natuurorganisaties en de watersportorganisaties. Na een aantal moeilijke jaren heeft Staatsbosbeheer in 2011 de coördinatie van de monitoring op zich genomen. Vorig jaar is de nieuwe start gemaakt, tot grote tevredenheid van het Watersportverbond. We hebben dan ook van harte voor 2012 onze medewerking toegezegd. Daarom roepen wij watersporters, die regelmatig varen op het Wad, dan ook op om deze zomer mee te werken aan de monitoring op het Wad. [meer]
20.02.2012 International, Tourism

Workshop strategie voor duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee in Nederland

Maandag 13 februari 2012 is in Leeuwarden door zo’n 55 Waddenzee liefhebbers van verschillende organisaties binnen de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen gesproken over een strategie voor duurzaam toerisme voor Werelderfgoed Waddenzee. Doel van de bijeenkomst was de aanwezigen te informeren over de strategie maar vooral ook de visies en wensen van in het Waddengebied actieve organisaties en ondernemers in kaart te brengen. [meer]
20.02.2012 Ecology, Germany

Puprecord Duitsland

Niet alleen in Nederland blijft het aantal zeehonden stijgen. In de Noordzee voor Schleswig-Holstein zijn er dit jaar 170 grijze zeehonden geboren. Vorig jaar waren dit er nog 131. [meer]
16.02.2012 International, UNESCO

International Summer Academy: Constructing Heritage in the Light of Sustainability (ISAC), 9-21 July 2012, BTU Cottbus

On the occasion of the 40th Anniversary of the World Heritage Convention the International Graduate School: Heritage Studies at Cottbus University under the direction of the UNESCO Chair in Heritage Studies is hosting its International Summer Academy: Constructing Heritage in the Light of Sustainability from 9 to 21 July 2012. [meer]
15.02.2012 Education, Tourism

Waddentraining speciaal voor bemanning van charterschepen

Onder de noemer "Wat is Wad" wordt ook dit jaar, op donderdag 15 en vrijdag 16 maart, een speciale waddentraining georganiseerd; gericht op de bemanning van charterschepen. De Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ organiseert deze training in samenwerking met Ecomare op Texel. [meer]
14.02.2012 CWSS, International, Newsletter

Wadden Sea Newsletter No. 21

The Wadden Sea Newsletter Issue 21 has been published. [meer]
12.02.2012 Education, The Netherlands

Online college Wadden Werelderfgoed

Vanuit de luie stoel, want online, kunt u vijf colleges volgen over Wadden Werelderfgoed die de Waddenacademie organiseerde op de Vrije Universiteit van Amsterdam. De colleges werden gegeven door sprekers van uiteenlopende disciplines. [meer]
10.02.2012 International, Migratory birds

Verrast door de plotselinge inval van de winter: Door arctische omstandigheden in de Waddenzee grotere kans op sterfte van overwinterende watervogels - de meeste vogels vluchtten naar het zuidwesten

De koude golf van de laatste twee weken heeft de Waddenzee bijna volledig doen bevriezen. Dit leidt waarschijnlijk tot een verhoogde sterfte bij de in de Waddenzee overwinterende watervogels, vermoeden deskundigen van het "Joint Monitoring of Migratory Birds" (JMMB). [meer]
09.02.2012 International, Tourism

Toerisme in goede banen

Toen de Waddenzee werd toegevoegd aan de lijst van werelderfgoederen adviseerde het werelderfgoedcomité van UNESCO de beide landen een ‘strategie voor duurzaam toerisme’ voor het gebied te ontwikkelen. [meer]
Inhoud syndiceren