Om op de Werelderfgoedlijst van Unesco te komen moet een gebied heel bijzonder zijn. Het moet unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd zijn van een goede bescherming. De Waddenzee is in maar liefst 3 natuurlijke eigenschappen uniek in haar soort gebleken!

Waddenlandschap - jong en oorspronkelijk

Het waddengebied is nog jong. Het is ontstaan na de laatste ijstijd zo'n 7000 jaar geleden, maar ook nu nog worden zandplaten en duinen in snel tempo gevormd en afgebroken. De dynamiek van het gebied is uniek. Je komt er nog landschappen tegen in alle fases van ontwikkeling. Zelfs vandaag de dag kun je met eigen ogen zien en meemaken hoe landschappen in de ijstijd ontstonden.

Waddenrijkdom - wonderlijk dynamisch

De Waddenzee laat op heel eigen wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich steeds maar weer aanpassen aan de dagelijks wisselende omstandigheden op het wad. Daar waar zoet rivierwater zich mengt met het zoute zeewater en processen als het getij, wind en het afzetten van zand en slik nog voorkomen, vind je vernuftig aangepaste planten en dieren. Door haar vele gezichten biedt de Waddenzee aan een wonderlijke variëteit van planten en dieren een plek om te leven, te broeden, te zogen, op te groeien, te ruien of te rusten.

Waddenleven - zeldzaam gevarieerd

Het rijkdom aan leven in de Waddenzee is uitzonderlijk. Je vind er niet alleen veel vaste bewoners, maar ook veel bezoekers. Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied. En wist je dat er zo'n 10.000 verschillende planten en dieren op het land en in het water leven? Zo'n enorme variatie als in de Waddenzee vind je nergens ter wereld!

Mensen

Weten en leren

Mensen zijn al duizenden jaren met het waddengebied verbonden. Daardoor hebben ze mede-bijgedragen aan de vorming van het gebied. Zo werden onder andere kwelders ingepolderd om gras- en landbouwgrond van te maken en dijken gebouwd om het land te beschermen.

Nog steeds maken mensen gebruik van het gebied. Zo worden de vaargeulen gebruikt om goederen te transporteren, wordt er op vissen, garnalen en mosselzaad gevist en varen veerboten naar de eilanden om bewoners en toeristen te vervoeren. Ook genieten en ontspannen mensen er. Op de droogvallende platen wordt wadgelopen en in de geulen wordt gezeild.

De Waddenzee kent dus een grote culturele geschiedenis die belangrijk is voor het gebied. Maar door haar unieke natuurwaarden, waarvan het van wereldwijd belang wordt geacht om het te behouden, is de Waddenzee uitgeroepen tot natuurlijk erfgoed.

Al die unieke eigenschappen van de Waddenzee en de grote bijzondere variëteit van planten en dieren in het gebied, zijn van groot belang voor ons allemaal. Je kunt er de rust en de weidsheid ervaren en je kunt er beleven hoe uniek de getijdendynamiek is op deze schaal. In weinig andere gebieden ter wereld is het mogelijk om de grote natuurkrachten te ondergaan die de omgeving dagelijks weer veranderen. Deze intense ervaring, zowel voor bewoners als bezoekers, maakt deel uit van de bijzondere belevingswaarde van de Wadden.

Daarnaast is er geen zee in de wereld waar zoveel en zo lang onderzoek naar gedaan is en waar zoveel over bekend is. Deze schat aan informatie maakt de Waddenzee dan ook bijzonder waardevol voor educatie en wetenschap. Ook nu wordt er nog volop onderzoek gedaan. Zo kan alleen hier de vogeltrek vanuit Afrika op zo'n grote schaal bestudeerd worden. En wat wetenschappers kunnen, kunnen anderen ook! De Waddenzee is voor iedereen een uitstekende plek om meer te leren over de zee en haar omgeving.