Uniek in haar soort

Een zee die een aantal keren per dag helemaal verandert, het ene moment kilometers uitgestrekte wadplaten vol leven en het andere moment een watermassa met woeste golven. De Waddenzee is één en al wildernis. Als plant of dier moet je hier goed tegen gewapend zijn. Het leven kan er uitdagend zijn, je moet je plekje veroveren en bovenal jezelf aanpassen. De Waddenzee is één van de grootste waddengebieden ter wereld. Het bestaat uit eilanden, geulen, prielen en platen, die voortdurend van vorm en soms ook van plaats veranderen. De Waddenzee is uniek. Het is het enige wadden- en kusteilandensysteem in de wereld met een gematigd klimaat dat zo groot is en een enorme variatie aan planten en dieren bezit.

Waddenzee Werelderfgoed feiten

Eind juni 2009 is de Waddenzee uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het Werelderfgoedgebied is 400 kilometer lang en heeft een oppervlakte van 9.683,9 km². Daarvan valt 7.133 km² in Duitsland en 2.550 km² in Nederland. Het gebied bestaat uit 280 km² kwelder, 4.120 km² bij eb droog vallende wadplaten, 2.325 km² altijd overstroomde wadplaten en geulen en 240 km² eilanden en zandbanken. Achter de Waddeneilanden ligt nog 2.720 km² Noordzee-kustzone welke ook bij het gebied hoort. Momenteel valt 66% van het totale waddengebied onder het Werelderfgoed.

Het Duitse Werelderfgoedgebied beslaat de Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, het Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer en het Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Een gedeelte van deze gebieden ligt in de Noordzee-kustzone. Op de grens met Nederland en Duitsland vind je het Eems-Dollard -gebied. Delen van deze riviermonding behoren ook tot het Werelderfgoed Waddenzee.

Het Nederlandse deel van het Werelderfgoed Waddenzee behoort tot de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het gaat hierbij om het beschermde deel van de Nederlandse Waddenzee. Dat is het gebied waar de planologische kernbeslissing Derde nota Waddenzee betrekking op heeft.

Klik hier voor de kaart:

Gebiedsgrenzen Werelderfgoed Waddenzee