Eems Dollard

Voorbij het onbewoonde waddeneiland Rottumeroog, op de grens met Nederland en Duitsland, ligt het 100 km² grote, Eems-Dollard gebied. De Dollard is eigenlijk een grote inham van de Waddenzee waarin de rivieren de Eems en de Westerwoldse Aa uitmonden. Het zijn deze rivieren die de Dollard zo uniek maken. Ze voeren namelijk zoet water aan dat zich geleidelijk met het zoute water van de Waddenzee vermengt. Zo vormt zich een brakwatergebied. Er zijn nog maar weinig gebieden waar zoet en zout water geleidelijk bij elkaar komen. Het is dan ook één van de bijzondere kenmerken van het waddengebied.

Doordat het gebied in contact staat met de Waddenzee vind je in de Dollard de invloed van het getij terug. Het verschil tussen hoog- en laagwater kan er wel 3 meter zijn! Met hoogwater loopt vrijwel het hele gebied dan ook onder. De Dollard is het laatste grootschalige brakwater-getijdenlandschap van Europa en het is één van de belangrijkste kraamkamers van de Noordzee. Er komen talloze vogels, er worden zeehonden geboren en er groeien diverse zeldzame en unieke planten.

Unieke plantengroei

Eén van de kenmerken van het Eems-Dollard gebied zijn de kwelders. Zo ver je in de weidse omtrek kunt kijken liggen begroeide stukken wadplaat. De kwelders zijn ontstaan doordat de wadplaten tijdens vloed onderliepen en er steeds een beetje slik achterbleef. Uiteindelijk werden de wadplaten zo hoog dat plantenwortels zich konden vastgrijpen in de bodem. Omdat het water in de Eems-Dollard brak is, vind je in het Eems-Dollard gebied unieke en zeldzame planten die zich aan de daar heersende omstandigheden hebben aangepast. Zeekraal, zeeaster en het goudknopje bijvoorbeeld. Bovendien bestaan de wadplaten uit puur slik (zeeklei) en niet zoals elders uit een zandbodem met een laagje slib.

Verblijfplaats voor talloze dieren

Ook dieren maken dankbaar gebruik van de kwelders . De Dollard is een vogelgebied van wereldwijde betekenis . De verhoogde gebieden vormen voor hen een waar paradijs. Het aantal aanwezige ganzen, eenden, meeuwen en wadvogels loopt in de honderdduizenden tijdens de trektijd! Wadvogels gebruiken de kwelders bij hoogwater als rustplaats. Hier wachten ze totdat het laagwater wordt en ze op de drooggevallen wadden weer voedsel kunnen zoeken. Een aantal (wad)vogels gebruikt de kwelders ook als broedplaats, zoals tureluur, noordse stern, visdief, kluut en kokmeeuw. Maar ook onder water is de Eems-Dollard rijk aan dieren. Het aantal vissoorten is er zelfs vrij groot. Het aangrenzende wad is een kraamkamer voor zeehonden. De Dollard zelf is een belangrijk rustgebied voor meer dan 100 van deze zeezoogdieren!