Nedersaksen

Het Werelderfgoed Waddenzee omhelst in Nedersaksen het gebied van het Nationaal Park Nedersaksen. Dit tussen de Dollard en de rivier de Elbe gelegen gebied is 2.766,6 km² groot, inclusief delen van de Noordzee bij Borkum en Baltrum. Deze Noordzeegebieden zijn belangrijk voor zwarte zee-eenden om hun veren te ruien. Hier ligt ook het Borkummer rif , waar je overblijfselen vindt uit de laatste ijstijd die nu nog bepalend zijn voor de zeestroming in dit deel van de Waddenzee. Verder vormt het Borkummer rif voor talloze dieren een ideale leefomgeving.

Kwelders als golfbreker

In Duitsland vind je veel kwelders. Vroeger is een aantal van deze gebieden door de mens ingepolderd. Buiten de dijken die men hiervoor bouwde, zijn toen nieuwe kwelders aangelegd. Ze helpen mee met het beschermen van het achterland en zijn goede golfbrekers. Zeker in tijden van storm komen ze goed van pas! Inmiddels vormen de kwelders voor planten en dieren een goede leefomgeving. Er komen veel zeldzame soorten voor.

Invloed van de rivier

Binnen het Nationaal Park Nedersaksen liggen drie inhammen die in contact staan met de Waddenzee; de Dollard, Jadebusen en Leybucht. De invloed van de rivieren de Weser en de Eems is in de Dollard en Jadebusen volop voelbaar en zichtbaar. Maar ook de meer noordelijk gelegen Elbe laat het landschap niet ongemoeid. Doordat zoet rivierwater zich in deze gebieden geleidelijk mengt met zeewater ontstaat brak water, waar unieke, soms zeldzame planten en dieren voorkomen. Zij hebben zich bovendien aangepast aan de extreme veranderende omstandigheden die het wad zo bijzonder maken. Onder deze wisselende omstandigheden ontwikkelt zich een zeer exclusief leefgebied. Voor vissen als de bot vormt het een kraamkamer. Op de kwelders vind je ongeveer 400 soorten insecten die zich speciaal hebben aangepast aan 25 plantensoorten. Het insectenleven van de kwelders van de Waddenzee, vind je nergens anders!

Nieuw eiland

In het Nationaal Park Nedersaksen vind je het nieuwe eiland Kachelotplate. Het zeewater liet op de voormalige zandbank zoveel zand achter dat het te hoog werd om bij vloed te overstromen. Er groeit zelfs gras en er ontstaan kleine duinen. In 2003 is Kachelotplate daarom tot eiland benoemd. Het vormt daarmee één van de beste voorbeelden van het ontstaan van landschappen in het waddengebied!

Klik hier voor de kaart:

Nationaal Park Nedersaksen