Sleeswijk-Holstein

Het meest oostelijke deel van het Duitse Werelderfgoed Waddenzee valt onder Nationaal Park Sleeswijk-Holstein. Het heeft een totale oppervlakte van 4.367 km² beginnend bij de monding van de rivier de Elbe en eindigend aan de Deense grens bij het eiland Sylt. Het Werelderfgoed Waddenzee bestaat hier uit wadplaten, prielen, duinen en kwelders die een weids, divers en levendig natuurgebied vormen. Er komen dan ook grote hoeveelheden bijzondere planten en dieren voor.

Zandbanken, zandplaten en Halligen

De zandplaten die de buitenste laag van het Nationaal Park Sleeswijk-Holstein vormen, staan bekend als de Außensände. Het zijn de zandplaten tussen de Noordzee en de Wadddenzee. Verder zijn er in de Waddenzee van Sleeswijk-Holstein 'Halligen', kleine eilanden zonder dijk of duinen, die bij zware stormen volledig overspoeld kunnen worden. De onbewoonde Halligen horen bij het Werelderfgoed. Vooral op die plekken waar de Waddenzee niet door eilanden of beschut wordt, zijn de Außensände en Halligen erg belangrijk om het gebied tegen de soms onstuimige omstandigheden te beschermen. De zandplaten vormen voor zeehonden en vogels, de Halligen voor vogels, belangrijke rust- en broedplaatsen.

Een ander voorbeeld van de bijzondere dynamiek van de Waddenzee vormt de zandbank Trischen. Deze zandbank verplaatst jaarlijks zo'n 20 meter naar het oosten. Trischen 'wandelt ' dus eigenlijk. De zandbank is ook een belangrijke broed-, rust- en ruiplaats voor zeevogels in Sleeswijk-Holstein. In het water rondom Trischen komen jaarlijks grote hoeveelheden zwarte zee-eenden en zo'n 200.000 bergeenden om er hun veren te verwisselen.

Sliertjes in het water

Bruinvissen in de Noordzee

In Sleeswijk-Holstein kenmerkt de Waddenzee zich verder door de velden van zeegras die er voorkomen. Meer dan 20% van het gebied is ermee bedekt. Zeegras vormt een belangrijke leefomgeving voor algen en dieren die weer gegeten worden door vissen en vogels. Elders in de Waddenzee is veel zeegras verdwenen door een ziekte en veranderde omstandigheden. Door hun zeldzaamheid zijn de velden in Sleeswijk-Holstein dan ook belangrijk en uniek. Een deel van het Werelderfgoed Sleeswijk-Holstein ligt ook in de Noordzee. Hier bevindt zich tussen de eilanden Sylt en Amrum een heel belangrijk geboorte- en zooggebied voor bruinvissen. Er verblijven zo'n 6.000 dieren in deze wateren. Zo'n grote groep bij elkaar is nergens anders te vinden! Dit gebied is ook belangrijk voor grote hoeveelheden bergeenden en zwarte zee-eenden. Zij wisselen daar van verenpak en zijn tijdens deze periode erg kwetsbaar.

Klik hier voor de kaart:

Nationaal Park Sleeswijk-Holstein