Waddenlandschap

Jong en oorspronkelijk

De Waddenzee heeft vele gezichten. Afhankelijk van waar je staat en het moment in het getij ziet het landschap er heel anders uit. Kijk je uit over de Waddenzee bij hoog water dan zie je vooral zee, met hier en daar wat vogels of een boot. Maar is het laag water, dan is het er heel anders. Om dan het beste overzicht te krijgen van het gebied zou je het moeten bekijken vanuit de lucht. Dan zie je een waar kunstwerk van droogvallende platen begrensd door smalle en brede kronkelende en steeds verder vertakkende geulen en prielen. Langs de oevers liggen stukken land doorsneden door kreken. Sommige platen zijn donker en blijken overgroeid te zijn met schelpdieren of zeegras. Anderen zijn zandig en lijken kaal.

Zit je in een zeilboot, dan merk je hoe ondiep het kan zijn en hoe sterk de stroming is. Probeer je over de platen te lopen dan ervaar je hoe slikkig sommige stukken kunnen zijn. Je kunt er tot over je knieën in wegzakken. Andere delen zijn juist zandig, waar de wind en golven vrij spel hebben en prachtige patronen vormen. Niet voor niets heet dit de 'Wadden'zee, een doorwaadbare zee.

Kom je na een jaar weer terug dan zie je dat de geulen verschoven zijn of misschien zelfs helemaal weg! Zand- en wadplaten zijn veranderd van vorm. Kwelders zijn hoger komen te liggen of gedeeltelijk weggeslagen. Dit is de dynamische Waddenzee, een gebied dat steeds maar weer verandert. Dit komt door de natuurkrachten, zoals wind, getijden, golven en het transport van zand èn door de activiteiten van planten en dieren. In de Waddenzee hebben zij allemaal vrij spel.