Wadden leven

Zeldzaam gevarieerd

De Waddenzee behoort tot de grootste waddengebieden ter wereld. Doordat de Waddenzee zo groot is en er zo veel verschillende samenhangende leefgebieden te vinden zijn, is het gebied van onschatbare waarde voor heel veel planten- en diersoorten. Op de wadplaten hoor je het scherpe tepiet tepiet van de scholeksters die met hun lange snavel de drooggevallen zeebodem doorzoeken. Vanaf de wadbodem klinkt het zachte geknisper van slijkgarnalen die in het natte slib wroeten. De kenmerkende wormenhoopjes voor je voeten vormen de stille getuigen van werkzaamheden onder het zand. In de achtergebleven plasjes tussen wat mosselbulten schieten garnalen alle kanten op. Wanneer je er met je voeten in gaat staan vlucht een verscholen platvis nog net op tijd weg. In de verte, in een diepe geul, steekt een nieuwsgierige zeehond zijn kop boven water.

In de Waddenzee leven ruim 10.000 soorten dieren en planten , van eencellige organismen tot vissen, vogels en zoogdieren. Voor de 10 tot 12 miljoen trekvogels die jaarlijks een korte of lange tussenstop in het waddengebied maken is het een onmisbaar tankstation. Op doorreis van hun broedgebieden aan de randen van het Noordpoolgebied naar hun overwinteringsgebieden tot in Afrika aan toe en weer terug vinden zij in de Waddenzee genoeg voedsel om de lange reis te volbrengen. Dit maakt de Waddenzee van wereldwijd en onschatbaar belang.