Schatkamer

Over het algemeen leven er in dynamische kustgebieden niet erg veel verschillende dieren- en plantensoorten, maar dit is anders voor de Waddenzee. Doordat er zoveel leefgebieden zijn en er zoveel voedsel te vinden is, leeft er in dit onvoorspelbare gebied juist een grote verscheidenheid aan soorten.

In de kwelders, waar dieren en planten moeten kunnen omgaan met regelmatige overstromingen met zout water, leven zo'n 2300 verschillende soorten. Al met al vind je er maar 45 verschillende soorten grote planten, maar levend op dood plantenmateriaal leven wel 500 soorten algen en schimmels. Op de levende planten zoeken zo'n 400 soorten insecten hun voedsel. Daartussen zoeken wel 100 verschillende soorten vogels naar voedsel of een rustplek.

In het regelmatig droogvallende gedeelte van het wad, dat een grote invloed ondervindt van het landklimaat, komen nog eens 2700 verschillende soorten planten en dieren voor. In het water leven meer dan 100 verschillende soorten vissen. Grote bodemdieren, zoals wormen en schelpdieren komen in zo'n 400 verschillende soorten voor. Door deze uitzonderlijke soortenrijkdom is de Waddenzee een ware schatkamer.