Speciale planten

De belangrijkste planten in de Waddenzee zijn zonder enige twijfel de eencelligen. Zowel op de zeebodem als in het water zorgen deze planten voor de enorme rijkdom van het gebied. Veel zichtbaarder op deze plek in de Waddenzee zijn de twee soorten zeegras die hier groeien. Deze planten vormen gemengde zeegrasvelden, waar andere planten en diersoorten van profiteren. Op de bladeren van de zeegrasstrengen groeien algen, die weer worden gegeten door slakken. Diezelfde bladeren beschermen jonge schelpdieren, kreeftachtigen en vissen, die de zeegrasvelden als kraamkamer gebruiken. Rotganzen en smienten eten graag van de groene onderwaterplant.

Iets hoger in de getijdenzone vind je planten van de ganzenvoetfamilie. Zij hebben wel wat weg van woestijnplanten, vaak zijn de bladeren vetplantachtig of behaard. Dieper in de kwelders groeien steeds meer soorten bloemplanten, die de groene kwelders in de zomer veranderen in een kleurrijke bloemenzee.

Kwelderplanten hebben zich allemaal aangepast aan hun dynamische omgeving, waar ze regelmatig in het zoute water staan. Veel kwelderplanten hebben zoutklieren in hun bladeren, waardoor ze het zout weer kunnen uitscheiden. Andere soorten slaan het zout op in de onderste bladeren, die na enige tijd afsterven en afvallen. Hoewel ze manieren hebben gevonden om te overleven onder deze zware omstandigheden, groeien kwelderplanten over het algemeen langzaam.

In de droge duingebieden domineert helmgras. Zonder deze inheemse grassoort hadden de eilanden in de Waddenzee er waarschijnlijk heel anders uitgezien. De plant is helemaal aangepast aan de droge omstandigheden. De graspollen vangen het door de wind opgeblazen zand op, waardoor het wordt vastgehouden. De duinen worden hierdoor steeds hoger. De stengels en wortels van helmgras groeien zo snel dat ze deze bodemverhoging gemakkelijk bij kunnen houden. Zonder deze duinbouwers hadden de andere zeldzame en bedreigde plantensoorten die nu in de duinen groeien, er niet kunnen leven.