Waddenrijkdom

Op het strand groeien zout-tolerante planten (foto: N. Hecker)
Wonderlijk dynamisch

De Waddenzee laat op unieke wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich continu aanpassen aan wisselende omstandigheden. Sommige planten en dieren bouwen zelf mee aan hun omgeving en vormen zo een leefgebied voor andere soorten. Hierdoor vind je in de Waddenzee een groot palet van verschillende en steeds veranderende leefgebieden, waar veel verschillende soorten een plekje kunnen vinden om te leven.

Onder het drooggevallen zand leven wormen en schelpdieren. Op het zand verraadt de goudkleurige waas de aanwezigheid van miljoenen microscopisch kleine plantjes die de ondiepe zeebodem bedekken. Op een stevige mosselbank, die hoog boven de zandplaat uitsteekt, vind je zeesla dat hier een vaste ondergrond vindt. In de verte, op het opgewarmde zand, zoogt een zeehond haar jong. Wanneer het hoogwater wordt zie je de omgeving voor je ogen veranderen. Langzaam neemt het water weer bezit van het gebied. Zeilboten varen voorbij en duikeenden zoeken naar voedsel op de bodem van de volgelopen zee. Zoet water uit de rivieren mengt zich met zout water uit de oceanen, waardoor zoet en zout elkaar op sommige plaatsen afwisselen.

Door al deze bijzondere eigenschappen is de Waddenzee een bijzonder rijk gebied. Er is veel voedsel te vinden. Diersoorten die voornamelijk ver buiten de grenzen van de Waddenzee leven gebruiken de Waddenzee daarom als kraamkamer of tankstation . Zo biedt de Waddenzee voor een grote variatie aan planten en dieren een plek om te leven, te eten, te broeden, te zogen, te rusten of te ruien. Er zijn geen andere gebieden in de wereld waar al deze functies zo mooi samenvallen en waar ze allemaal bij elkaar te vinden zijn.