Onmisbaar in de Wereld

De Waddenzee beïnvloedt de natuur ver buiten haar eigen grenzen. Doordat er zoveel voedsel is, het water er in de lente al gauw lekker warm is en er geen grote roofvissen leven in de gebieden waar het water verandert met het getij, is het gebied zeer geschikt als kraamkamer voor vissoorten uit de Noordzee. Platvissen als tong, schol en schar groeien op in de Waddenzee. Wanneer het water in de herfst kouder wordt trekken de jong-volwassen vissen naar de Noordzee. Voor vissen die tijdens hun leven dan weer in zoet en dan weer in zout water leven, vormt de Waddenzee een belangrijk overgangsgebied. Voor dit soort vissen, zoals de paling, is er meer dan genoeg voedsel te vinden. Sommige palingen blijven zelfs in het gebied tot ze volwassen zijn.

Diezelfde rijkdom zorgt er voor dat de Waddenzee een belangrijk tankstation is voor trekvogels en overwinterende vogels. Op de droogvallende platen zijn wormen, kreeftachtigen en schelpdieren te vinden waar steltlopers, zoals scholeksters, tureluurs, wulpen en rosse grutto's van profiteren. Hun vaak lange snavels zijn helemaal aangepast aan het zoeken van voedsel in de drooggevallen bodem van de Waddenzee. Op sommige plekken vinden ze zo soms meer dan 1 kilogram 'vlees' per vierkante meter. Het dagelijks ritme van de meeste wadvogels wordt dan ook niet bepaald door dag en nacht, maar door eb en vloed. Als het hoogwater wordt, trekken ze in grote zwermen naar plaatsen die niet overstromen, de zogeheten hoogwatervluchtplaatsen. De duikende eendensoorten kunnen met hoogwater naar voedsel blijven zoeken. Zo duiken eidereenden naar schelpdieren op de bodem van de geulen. Ganzen als de rotgans en de brandgans grazen op de groene kwelders. De Waddenzee vormt één van de belangrijkste overwinteringsplaatsen voor de brandgans.

Bekijk het filmpje 'Vogels in de Waddenzee' (© Cinedesign/Kaufner)

Het is niet alleen de rijkdom die de Waddenzee zo belangrijk maakt. Droge zandbanken en onbewoonde eilanden zorgen daarnaast voor rust- en ruigebieden. Dit is ook de reden waarom de Waddenzee zo belangrijk is voor zeehonden. Zij gebruiken de zandplaten en rustige droge gebieden als rustplaatsen en om hun jongen te zogen.