Voedsel in overvloed

Door de constante toevoer van zout water uit de oceanen en zoet water uit de rivieren komen er veel bouwstoffen in de Waddenzee terecht. Minuscule kleine plantjes, op de bodem van de Waddenzee of zwevend in het ondiepe, vangen deze bouwstoffen op en zorgen er voor dat deze beschikbaar komen voor andere waddenzee-bewoners . Het zeewater dat bij hoogwater de Waddenzee instroomt zit ook vol met microscopisch kleine planten (het fytoplankton) en dieren (het zooplankton). Dit plankton vormt aantrekkelijk voedsel voor grotere dieren, zoals vissen en schelpdieren.

Twee keer per dag komt er zo met het getij vers voedsel de Waddenzee binnen. Maar de rijkdom van de Waddenzee is voor het grootste gedeelte het resultaat van productie van eigen bodem. In de Waddenzee is het water op veel plaatsen zo ondiep dat de zon tot de bodem schijnt. Daarom groeien er ook microscopische kleine planten op de bodem van de Waddenzee. Wormen, schelpdieren en slijkgarnalen grazen deze planten van de zeebodem. Filterende bodemdieren zoals mossels, kokkels en schelpkokerwormen zeven het zwevende fytoplankton uit het zeewater. Deze bodemdieren worden op hun beurt weer gegeten door platvissen en wadvogels. Zo vormen alle planten en dieren een onderdeel van het fascinerende voedselweb van eten en gegeten worden.

Doordat de Waddenzee zo ondiep is en doordat het getij, de stromingen en de wind er hun gang kunnen gaan, wordt al het beschikbare voedsel goed gemengd en verspreid over het hele gebied. Dankzij de hoge eigen productie van voedsel en de constante aanlevering van bouwstoffen en voedsel van buiten is de rijkdom in de Waddenzee zo'n 20 keer hoger dan in de Noordzeekustzone.