Menu

Van zee tot duinen, van bossen tot polders en wad – geniet van het gevarieerde landschap en ontdek grote gebieden waar het land is teruggewonnen uit de Waddenzee door de bouw van dijken en afwateringskanalen. De Kop van Noord-Holland staat bekend als 'Nederland in een notendop', met een grote diversiteit aan natuur in combinatie met een rijke maritieme geschiedenis.

Geniet van de unieke buitendijkse gebieden (Noord Friesland Buitendijks), deze behoren tot de meest ongerepte natuurgebieden van Nederland. Met een rijkdom aan vogels en zoutminnende planten is de open vlakte van de noord-Friese kwelders het grootste aaneengesloten kweldergebied van Europa.

Een van de weinige kustgebieden waar nog openheid, rust en ruimte domineren – het kustgebied van Groningen. Neem tijd voor een wandel- of fietstocht door het open polderlandschap met zijn uitgestrekte akkers, voormalige zeedijken, historische boerderijen, borgen en oude wierden, zoals de opgeworpen woonheuvels in Groningen genoemd worden.

Als onderdeel van een archipel die zich langs de hele Waddenkust tot aan Denemarken uitstrekt, zijn de Waddeneilanden die u vandaag de dag ziet restanten van een voormalige strandwal. Geniet van de brede stranden en uitgestrekte duinen, bewonder de flora en fauna en verken de bezienswaardigheden en bijzonderheden van elk eiland. De bootreis, zeker bij laag water, is al een mooie kennismaking met het Werelderfgoed. Wist u trouwens dat Wieringen wel het geheime Waddeneiland wordt genoemd, het ligt nu vast aan Noord Holland maar was vroeger een Waddeneiland.

Neem deel aan een excursie naar de grootste kolonie grijze zeehonden van de hele Waddenzee, ten westen van Terschelling. Hier vallen veel zandbanken tijdens eb droog en bieden een perfecte plek voor zeehonden en kustvogels. Of ontdek het getijdengebied buitendijks, met zijn kwelders en wadplaten, waar de natuur, de planten en dieren zich voortdurend aanpassen aan de wisselende omstandigheden.

Maak kennis met de krachten die achter de constant veranderende Waddenzee schuilen, zoals in Groningen, waar de natuur volledig zijn eigen gang kan gaan langs een deel van de kust. Of ontdek welke eilanden langzaam maar zeker in de richting van het vasteland 'opschuiven' en hoe de eilanden Vlieland en Ameland door de eeuwen heen in oostelijke richting bewogen: aan de ene kant verloren ze land dat aan de andere kant weer aangroeide.

Nederland

Beleef het Werelderfgoed Waddenzee in Nederland

Het Nederlandse deel van het Werelderfgoed Waddenzee ligt tussen het Marsdiep bij Den Helder en de Dollard in Groningen. Van het getijdengebied buitendijks met zijn kwelders en wadplaten tot het open polderlandschap binnendijks met zijn uitgestrekte weilanden en akkers, voormalige zeeweringen en historische boerderijen – er is meer dan genoeg te beleven in dit deel van het Werelderfgoed Waddenzee.

Of u nu een bezoek brengt aan de uitgestrekte zandstranden in de Kop van Noord-Holland of het terpen- en wierdenland van Friesland en Groningen verkent  – u bent altijd in de buurt van spectaculaire natuur.

Kom meer te weten over de Nederlandse fascinatie voor wind en water, sta stil bij de lange geschiedenis van het inpolderen van zeeklei- en veengebieden, en struin over oude terpen die opgebouwd werden op land dat vaak onder water liep voordat er dijken gebouwd werden.

Neem zeker de tijd voor een bezoek aan een van de Nederlandse Waddeneilanden. Ze worden nog steeds beïnvloed door eb en vloed, zand en water. U kunt kiezen uit Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel, bekend als de vijf parels in het noorden van Nederland – allemaal zeer de moeite waard!