Menu

Der er et sted, hvor himmelen og jorden mødes

Et sted, some ikke ligner noget andet på jorden

Et sted, hvor ebbe og flod, hav og vind former kystlinjen lige for øjnene af dig...

...med øer, vader, strandenge og klitter.

...et levested for flere tusinde plante- og dyrearter

Et yngle- og fødereservat for 10 millioner trækfugle

Beskyttet i fællesskab i over 25 år som nationalparker og naturreservater

Strækker sig over 500 km langs den danske, hollandske og tyske Nordsø kyst

...det største system af vader i verden, hvor naturlige processer er fremherskende

Velkommen til Vadehavet.


Et Vadehav. En verdensarv.

  • Holland

  • Tyskland

  • Danmark