Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat

Het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (Common Wadden Sea Secretariat, CWSS) is de coördinerende instantie van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC). Het secretariaat werd in 1987 opgericht door de drie Waddenzeelanden Denemarken, Duitsland en Nederland en is gevestigd in Wilhelmshaven (Duitsland).

Het Secretariaat

  • coördineert, bevordert en ondersteunt de activiteiten van de Trilaterale Samenwerking;
  • is verantwoordelijk voor de voorbereiding en het opstellen van documenten voor ministersconferenties, vergaderingen van de Wadden Sea Board (WSB) en trilaterale werkgroepen;
  • verzamelt en evalueert informatie over monitoring, bescherming en de ecologische staat van de gehele Waddenzee;
  • is het centrale aanspreekpunt voor het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee;
  • produceert en publiceert rapporten van de Trilaterale Samenwerking;
  • betrekt het publiek bij de bescherming van het gehele Waddenzeegebied door middel van communicatie, bewustwording en natuureducatie.

Daarnaast is het CWSS het secretariaat van de Overeenkomst Zeehonden Waddenzee, de eerste regionale overeenkomst die onder auspiciën van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (CMS) werd gesloten. Sinds de inschrijving van de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst, buigt het secretariaat zich bovendien over de verplichtingen die voortvloeien uit de UNESCO Werelderfgoed-conventie.

De wettelijke status, de functies en de regelgeving betreffende het CWSS zijn vastgelegd in de Administratieve Overeenkomst die gesloten werd tussen de Deense, Nederlandse en Duitse ministeries die verantwoordelijk zijn voor de Waddenzee. Elk ministerie neemt een derde van het budget voor het CWSS voor zijn rekening. De werktaal van de Trilaterale Samenwerking en het CWSS is Engels.