Menu

Det Fælles Vadehavssekretariat

Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) er det koordinerende organ i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC). Sekretariatet er beliggende i Wilhelmshaven og blev grundlagt i 1987 af Vadehavslandene Danmark, Tyskland og Holland.

Sekretariatet

  • koordinerer, fremmer og understøtter samarbejdets aktiviteter
  • er ansvarlig for at forberede og producere dokumenter til ministerielle konferencer, møder i Vadehavsbestyrelsen (WSB) og de trilaterale arbejdsgrupper
  • indsamler og evaluerer information om overvågning, beskyttelse og den miljømæssige tilstand i hele Vadehavet
  • er det centrale kontaktorgan for UNESCOs Verdensarv Vadehavet
  • producerer og udgiver rapporter fra samarbejdet
  • involverer offentligheden i beskyttelse af hele Vadehavsområdet ved hjælp af kommunikation, formidlings-og uddannelsesaktiviteter.

Desuden er CWSS sekretariat for Aftalen om beskyttelse af sæler i Vadehavet, den første regionale aftale, der blev vedtaget i regi af Konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (CMS- Bonnkonventionen). Siden Vadehavets optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste har sekretariatet desuden arbejdet med implementeringen af de forpligtelser, som er følger af UNESCOs Verdensarvskonvention.

Det fælles Vadehavssekretariats funktioner, juridiske status,, samt de regler det er underlagt, er fastsat i den Administrative Aftale, som er indgået mellem de danske, hollandske og tyske ministerier med ansvar for Vadehavet. Hvert ministerium finansierer en tredjedel af sekretariatets budget. Det fælles arbejdssprog forDet Trilaterale Samarbejde er engelsk.


 

Vores hold

Rüdiger Strempel

Sekretariatsleder

Tlf: +49 4421 9108 12

Sascha Klöpper

Økosystemforvaltning

Tlf: +49 4421 9108 14

Dr Harald Marencic

Verdensarv Vadehavet

Tlf: +49 4421 9108 15

Gerold Lüerßen

Trilateral overvågning og monitering

Tlf: +49 4421 9108 16

Anja Domnick

Projektleder, strategi for bæredygtig turisme

Tlf: +49 4421 9108 24

Dr Julia A. Busch

Videnskab og databehandling

Tlf: +49 4421 9108 13

Dr. Soledad Luna

Verdensarv Vadehavet Management Plan

Tlf: +49 4421 9108 22

Annika Bostelmann

Kommunikation og formidling

Tlf: +49 4421 9108 19

Anke Rottmann

Administration og økonomi

Tlf: +49 4421 9108 11

Stefanie Fifelski

Administration og økonomi

Simone Goth

Administrativ assistent

Tlf: +49 4421 9108 17

Heidi Bayer

Økonomisk assistent

Tlf: +49 4421 9108 23

e-mail: efternavn@waddensea-secretariat.org


 

Organogram