SIMP - Den integrerede forvaltningsplan for ONE Verdensarv Vadehavet

Den integrerede forvaltningsplan for ONE Verdensarv Vadehavet (SIMP) supplerer Vadehavsplanen og understøtter den løbende forbedring af den koordinerede forvaltning for bevarelsen af Vadehavets enestående universelle værdi. 

Du kan downloade SIMP på dansk ved at klikke på knappen nedenfor (andre sprog: Engelsk | Tysk | Nederlandsk).

Download