Duurzaam Toerisme in de Bestemming Werelderfgoed Waddenzee

De strategie is tot stand gebracht door de zestien leden van de trilaterale taakgroep Strategie voor Duurzaam Toerisme in het project ‘PROWAD – Protect and Prosper: Sustainable Tourism in the Wadden Sea’, mede gefinancierd door het Interreg IVB North Sea Region programma.

Deze gezamenlijke strategie voor duurzaam toerisme in het Nederlands-Duits-Deense Werelderfgoed Waddenzee nodigt alle stakeholders uit mee te doen. De strategie helpt stakeholders door te beschrijven hoe zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan en kunnen profiteren van de doelen van de Werelderfgoedconventie door de natuurlijke waarden van de Waddenzee te beschermen.

Download