Duurzaam schip bezoekt Werelderfgoed Waddenzee

De gezamenlijke beheerders in het Waddengebied heten vandaag, vanaf Terschelling, het Franse schip de Energy Observer van harte welkom in de Waddenzee.

De catamaran Energy Observer, één van de eerste waterstofschepen ter wereld, vaart de hele wereld over en neemt vandaag tussen Vlieland en Terschelling de afslag naar het Werelderfgoed Waddenzee. Het Franse vaartuig is dertig meter lang, twaalf meter breed en wordt volledig aangedreven door hernieuwbare energiebronnen. Aan boord is namelijk een installatie die door middel van elektrolyse waterstof aanmaakt. De elektriciteit die daarvoor nodig is wordt gegenereerd met zonnepanelen en twee windturbines. Daardoor komen er geen schadelijke stoffen vrij zoals CO2.

Uitstoot verminderen
De CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart moet voor 2050 gehalveerd zijn. Die afspraak maakten landen binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vorig jaar op een klimaattop in Londen. Maar zover is het nog lang niet. Op dit moment vaart het overgrote deel van de scheepvaart nog op dieselmotoren. Het doel van de Energy Observer is om aandacht te vragen voor meer duurzame mobiliteit op het water. “Wat mij betreft is het een inspirerend icoon van duurzame mobiliteit!”, zegt Rick Timmerman van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Rijkswaterstaat (RWS).

Duurzame innovatie
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft de opdracht om de transitie naar (ultieme) duurzame mobiliteit in de Wadden op de lange termijn (2030-2050) mede te helpen ontwikkelen. Hiervoor wordt ook gekeken naar welke concrete duurzame innovaties er al bestaan. Zodoende kwamen twee weken geleden collega’s Rick Timmerman, Gerwin Klomp en Gerben Bootsma in contact met het team van de Energy Observer en namen een kijkje op het schip dat was aangemeerd in Amsterdam. Onder de indruk van het schip, de technologische mogelijkheden en de missie van het team Energy Observer geeft Klomp aan: “Duurzame innovatie wordt ineens tastbaar. Het kán gewoon en zet ons aan tot nadenken over wat mogelijk is ook in het Werelderfgoed Waddenzee”.

Is grootschalig mogelijk?
“Belangrijk voor ons is dat ze ook allemaal data verzamelen. Dit is nu natuurlijk kleinschalig, maar wij stellen ons dan gelijk de vraag of we dit ook groter kunnen oppakken. Kun je dit ook doen bij personenvervoer op de Wadden?”. PRW en Rijkswaterstaat hebben het team van de Energy Observer allerlei informatie gegeven over het unieke Waddengebied (Werelderfgoedstatus, natuurwaarden, kwetsbaarheid, dynamiek van geulen-platen, bagger- en suppletiewerkzaamheden, etc). Het Franse team maakt ondertussen ook filmopnames voor eigen documentaires en gaat vandaag ook filmen bij laagwater.

Bron van inspiratie
Timmerman en Klomp verheugen zich over het bezoekje van de Energy Observer. “Een ultiem duurzaam schip dat in een Werelderfgoed vaart en een inspiratie voor velen zou moeten zijn om samen te werken aan een verdere verduurzaming van de mobiliteit in het Werelderfgoed Waddenzee!”.
De documentaires worden later op de Franse televisie uitgezonden.

bron foto en tekst: Rijkswaterstaat en Programma naar een Rijke Waddenzee

Area