Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat verwelkomt nieuwe secretaris-directeur Bernard Baerends

Op 15 september 2019 trad Bernard Baerends in dienst als de nieuwe secretaris-directeur van het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (Common Wadden Sea Secretariat, CWSS) in Wilhelmshaven. Baerends werd afgelopen juni bij de 29e bijeenkomst van de Wadden Sea Board op Vlieland hiertoe benoemd. Hij brengt meer dan 20 jaar ervaring als beleidsmaker voor de Nederlandse overheid mee, waaronder rond 15 jaar als de Nederlandse contactpersoon voor de Trilaterale Samenwerking voor de Bescherming van de Waddenzee (TWSC) van Denemarken, Duitsland en Nederland.
 
"Ik ben erg blij dat we Bernard Baerends bereid hebben gevonden om het ambt van secretaris-directeur over te nemen, omdat hij enorm veel ervaring heeft binnen onze Trilaterale Waddenzee-samenwerking", aldus Karin Lochte, voorzitter van de trilaterale Wadden Sea Board. Lochte bedankte de voormalig secretaris-directeur Rüdiger Strempel, die het ambt voor een periode van 5 jaar, tot 31 juli 2019, had bekleed, voor zijn toegewijde inzet voor de Trilaterale Samenwerking.

Baerends heeft een master diploma in geografische hydrologie en heeft jarenlang voor verschillende organisaties, o.a. UNICEF,  in het buitenland gewerkt, voornamelijk in West-Afrika en Pakistan, voordat hij zich op de beleidsvorming bij de Nederlandse overheid richtte, met focus op de Waddenzee en haar bescherming binnen de TWSC. "Ik voel me zeer vereerd om deze positie in te mogen nemen en dankbaar voor het vertrouwen dat mij wordt gegeven", aldus Baerends. “Door mijn connectie met de Trilaterale Samenwerking heb ik de centrale rol die het CWSS voor het Werelderfgoed Waddenzee speelt van dichtbij meegemaakt en zeer leren waarderen. Ik ben van plan het CWSS verder te positioneren als een krachtige steun voor alle partners waarmee we samenwerken, in de drie Waddenzeelanden en daarbuiten."

Het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat, opgericht in 1987, coördineert, bevordert en ondersteunt de activiteiten van de Trilaterale Samenwerking. Bovendien vervult het CWSS de functie van secretariaat voor de Waddenzee-zeehondenovereenkomst, de eerste regionale overeenkomst die gesloten werd onder auspiciën van de Conventie voor de instandhouding van Migrerende Soorten (CMS). Sinds de inschrijving van de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst houdt het secretariaat zich bovendien bezig met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de UNESCO Werelderfgoedconventie. In 2021/2022 zal het secretariaat naar het Trilaterale Waddenzee-Werelderfgoed-Partnerschap-Centrum verhuizen, dat momenteel door de stad Wilhelmshaven wordt gebouwd.

Thema