Waddenzee Community verdiept haar samenwerking

Tien jaar na de aanwijzing van de Waddenzee als werelderfgoed en meer dan 40 jaar na de oprichting van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) heeft de Waddenzee-Community een nieuwe mijlpaal bereikt bij de verdieping van haar onderlinge samenwerking. In het kader van het Waddenzee Werelderfgoed-Festival ter gelegenheid van het eerste Werelderfgoed lustrum, hebben vandaag vertegenwoordigers van het trilaterale Wadden Sea Forum, milieuorganisaties, vanuit de onderzoeksector en de duurzame toeristische sector uit Denemarken, Duitsland en Nederland een overeenkomst met de Trilaterale Waddenzee Samenwerking ondertekend, over de oprichting van een "Trilateraal Partnerschap ter ondersteuning van het UNESCO-Werelderfgoed Waddenzee".

Olaf Lies, minister van Milieu, Energie, Bouw en Klimaatbescherming van Nedersaksen: “Als kind van de kust voel ik een speciale verantwoordelijkheid om dit wereldwijd unieke ecosysteem voor toekomstige generaties te behouden. Hiervoor hebben we strategische partnerschappen nodig. De Verenigde Naties laten ons zien hoe dit gaat -  met behulp van multi-actor partnerschappen voor de mobilisatie en voor het delen van kennis en middelen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te halen. Vandaag is een goede dag voor het Werelderfgoed Waddenzee. Vandaag zijn de eerste strategische partnerschappen voor het Werelderfgoed bezegeld met een Memorandum of Understanding.”

14 ondertekenaars hebben namens de trilateraal actieve netwerken die zij vertegenwoordigen tijdens de huidige ceremonie hun zegel op het memorandum van overeenstemming gezet.  Andere vertegenwoordigers hebben al aangekondigd dat ze van plan zijn het memorandum eveneens te ondertekenen. In het memorandum staat onder meer dat de grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Waddenzee verder geïntensiveerd zal worden, onder de paraplu van het merk “Waddenzee Werelderfgoed”. Ook zal het trilaterale netwerk van buiten de  gouvernementele samenwerking verbeterd en geïntensiveerd worden. Het gezamenlijke doel is om het grootste waddensysteem ter wereld - ruim 500 km langs de Deense, Duitse en Nederlandse kustlijn van Esbjerg tot Den Helder -  te beschermen en het te bewaren voor de komende generaties. Het memorandum vormt de basis voor gezamenlijke projecten en activiteiten en voor een geplande trilaterale netwerkinstelling ("Partnership Hub"), die vanaf 2021 een thuis zal vinden in het nieuwe gebouw van het Trilateral Partnership Center voor het Werelderfgoed Waddenzee in Wilhelmshaven.

Het onderliggende samenwerkingsconcept wordt binnen het Interreg-project PROWAD LINK ontwikkeld, dat van 2018 t/m 2021 loopt. Dit internationale project heeft mede als doel om kleine en middelgrote ondernemingen te activeren en te betrekken bij de gezamenlijke ontwikkeling van het natuurlijk erfgoed als een eigen merk. Daarbij wordt het potentieel van natuurgebieden als stimulans voor werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling ontsloten. "Het idee erachter is simpel: natuurbehoud en duurzame ontwikkeling kunnen en moeten elkaar ondersteunen", aldus Karin Lochte, voorzitter van de trilaterale Waddensea Board en mede-ondertekenaar. “Ondernemingen die op regionale, duurzame producten en diensten gebaseerd zijn, hebben baat bij een intacte natuur. Daarom is het zinvol zich voor het behoud van de natuur in te zetten. Er ontstaat een win-win situatie.”
PROWAD LINK wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg Noordzeeprogramma.

www.northsearegion.eu/prowad-link