Video: Østatlantiske trækrute forklarede

Wadden Sea Flyway Initative

Hvert år flyver millioner af fugle tusinder af kilometer langs den østlige atlantiske kyst. Denne video forklarer den Østatlantiske trækrute, og hvordan du kan hjælpe med at holde fuglene redde under deres rejser. Videoen blev udviklet i 2014 inden for rammerne af Wadden Sea Flyway Initiative (Vadehavets trækrute initiativ) af det fælles Vadehavssekretariat og Birdlife International.

Videoen kan bruges til ikke-kommercielle formål inden for uddannelse og forskning. Kontakt os for tilladelsesanmodninger. Copyright: CWSS.

Download
Resource type