2005 Redegørelse med Forslag og Anbefalinger

Redegørelse med Forslag og Anbefalinger gennemgår de fremskridt, der er sket i perioden efter Regeringskonferencen i Esbjerg i 2001 (Esbjerg II). Redegørelsen er baseret på baggrundsoplysninger fra Statusrapport om Vadehavets Miljøtilstand fra 2004 (Quality Status Report - QSR), som er en videnskabelig analyse af Vadehavets økosystem, og Den Fælles Statusrapport (Joint Progress Report), der giver en oversigt over nationale og trilaterale politikker for gennemførelsen af Vadehavsplanen fra 1997 og Esbjerg-deklarationen fra 2001.

Redegørelsen bygger tillige på rapporten fra Vadehavsforum samt på anbefalingerne fra det 11. Internationale Videnskabelige Vadehavssymposium i Esbjerg i 2005. Formålet med redegørelsen er at give anbefalinger til Det Trilaterale Vadehavsamarbejdes aktiviteter i perioden efter den 10. Trilaterale Regeringskonference om Vadehavets Beskyttelse på Schiermonnikoog den 3. november 2005.

Download
Resource type