Aanvraag voor het gebruik door derden van het werelderfgoedlogo Waddenzee

Het logo van Werelderfgoed Waddenzee is een gedeponeerd handelsmerk, ontworpen om de eigenschappen van de Waddenzee op een consequente manier over te dragen als grensoverschrijdende eenheid. Het logo wordt gebruikt voor alle niet-commerciële informatie en voor activiteiten die de burger bewust moeten maken van de Waddenzee. Het is niet gerelateerd aan commerciële producten (zoals algemene informatie over het Werelderfgoed), maar kan wel in een commerciële context worden gebruikt als er een licentie – en handelsovereenkomst is.

Contact

Richtlijnen voor het gebruik van het Werelderfgoedlogo Waddenzee

 

Commercieel gebruik – licentieovereenkomst voor het handelsmerk

Wilt u het logo gebruiken in verband met enig commercieel doel of met winstoogmerk, dan is daarvoor een licentieovereenkomst nodig en moeten er royalty's betaald worden. Wilt u het logo gebruiken om uw goederen en/of diensten aan te prijzen, neem dan contact op met het CWSS voor verdere informatie en voorwaarden.

 

Niet-commercieel gebruik

Redactioneel gebruik

Voor niet-commercieel gebruik mag het logo alleen worden getoond in een redactionele context, bijvoorbeeld een nieuwsbericht, kalender of fotoserie, om te tonen dat u het Werelderfgoed Waddenzee ondersteunt of er informatie over wilt geven.

Toegestaan gebruik is:

  • in een kranten- of tijdschriftartikel over het Werelderfgoed Waddenzee;
  • in een boek over het Werelderfgoed Waddenzee, maar niet om de tekst, de publicatie of andere goederen of diensten aan te prijzen;
  • op een blog of website voor informatie;
  • in een niet-commerciële presentatie over het Werelderfgoed Waddenzee.

Wordt het logo in een publicatie opgenomen, dan moet aan alle onderstaande minimumeisen voldaan zijn:

  • CONTEXT: informatie over het hele Werelderfgoed Waddenzee en de waarden ervan;
  • VERWIJZING: verwijzing naar de offi ciële website: www.waddensea-worldheritage.org
  • NIET-COMMERCIEEL: op geen enkele wijze verbonden met specifi eke commerciële producten, diensten of aanbiedingen.

Wordt het logo op niet-commerciële wijze gebruikt door een betrokkene, of als deel van niet-commerciële informatie, dan hoeven daarvoor gewoonlijk geen royalty's te worden betaald.

Download
Theme