Het Waddengebied: Een cultuurlandschap van wereldklasse

In het kader van de twee opeenvolgende grensoverschrijdende projecten Lancewad en LancewadPlan zijn de culturele en landschappelijke waarden van het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied in kaart gebracht en geanalyseerd. Op basis hiervan is een voorstel ontwikkeld voor een algemene strategie voor behoud, verbetering en beheer van dit gebied. De projecten hebben overduidelijk uitgewezen dat het cultuurlandschap van het Waddengebied internationaal van uitzonderlijke waarde is.

Download
Resource type