Verdensarv Vadehavets Partnerskabsnetværk: Partnerskabsnetværks Hub - koncept

(Versions Dato: 04.03.2021)

Verdensarv Vadehavets partnerskabsnetværks hub understøtter organisationen og forvaltningen af det trilaterale samarbejde. På nuværende tidspunkt består hubben af Operational Team Partnership Hub (OPteam), som vejleder det trilaterale samarbejde og hubbens administrationsenhed, som er en del af Det Fælles Vadehavssekretariat. Hubben fungerer også som støtte og sekretariat for aktiviteterne i samarbejdet.

I opstartsfasen (2020-2022) er de strategiske samarbejdspartnere blevet enige om hubbens koncept, ligesom der er blevet formuleret formål, vision, mission og målsætning. Herudover har samarbejdspartnerne skitseret de potentielle ydelser og tilbud, som hubben muligvis skal udbyde. Andre potentielle opgaver i hubben er også blevet beskrevet, samt generelle ledelsesprincipper for hubbens fælles projekter og aktiviteter. Der er endvidere enighed om en enkel organisationsstruktur.

Download