Eén Waddenzee, één Werelderfgoed

Het Werelderfgoed Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld waar natuurlijke processen ongestoord kunnen plaatsvinden. Het gebied omvat bijna de gehele Waddenzee van Denemarken, Duitsland en Nederland: een oppervlakte van bijna 11.500 vierkante kilometer langs een kuststrook van ongeveer 500 kilometer.

Er zijn veel andere sedimentaire kusten die qua morfologie op de een of andere manier op de Waddenzee lijken, zoals de Mississippi-delta, de Banc d'Arguin of de Arctische Lena-delta. Ze verschillen echter wat betreft het klimaat, de invloed van rivieren, de getijden of golven. Veel van deze gebieden zijn ook duidelijk kleiner dan de Waddenzee: deze beslaat alleen al ongeveer 60% van het getijdengebied van de noordoostelijke Atlantische kusten. Het bijzondere van de Waddenzee is ook dat bijna alle sedimenten worden aangevoerd vanuit de aangrenzende zee, en de aanvoer vanuit rivieren slechts een ondergeschikte of plaatselijke rol speelt. Het zoutgehalte varieert meestal tussen 20 en 30 psu (practical salinity unit). Dit is minder dan in de open oceaan (34) maar meer dan in estuaria (0-20), waar de meeste andere getijdengebieden in Europa liggen. De Waddenzee wordt verder beschouwd als een van de belangrijkste gebieden voor trekvogels op aarde. De biodiversiteit op wereldschaal is afhankelijk van dit gebied.


De Waddenzee Werelderfgoedgebied. CWSS.

In 2009 werd de Waddenzee opgenomen op de lijst van werelderfgoederen van UNESCO vanwege haar ‘Uitzonderlijke Universele Waarde' en de vooruitgang die al meer dan een generatie lang bij de bescherming en het beheer van het gebied werd geboekt. De werelderfgoed-status is de hoogst mogelijke onderscheiding voor een natuurgebied en erkenning van het buitengewone wereldwijde belang ervan. Zo staat de Waddenzee op hetzelfde niveau als andere werelderfgoederen, bijvoorbeeld het Great Barrier Reef en de Grand Canyon. Inschrijving op de Werelderfgoedlijst betekent dat de Waddenzee van uitzonderlijke universele waarde is en bewaard moet blijven voor huidige en toekomstige generaties.